niedziela, 10 czerwca 2012

Arboretum w Kudypach

w końcu wybrałamm się na wycieczkę... Leśne Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Nadleśnictwie Kudypy Arboretum zajmyje powierzchnię 15,69ha. Ma chrakter parku leśnego i składa się z dwóch działów: 1. Flora polska - kolekcja rodzimych gatunków drzew, krzewów, roślin runa lesnego, gatunków zagrożonych, chronionych i rzadkich. W części Arboretum zachowano w niezmienionym stanie subkontynentalny grąd z niewielkimi mokradełkami. 2.Kolekcje drzew i krzewów pochodzenia obcego. zgromadzono tutaj już ponad 1000 taksonów roślin; atrakcją jest też kolekcja okazów kamieni naturalnych w Geologicznym Lapidarium... robinia oo ta magnolia ma piękne liście