sobota, 8 marca 2014

8 marca

na dzisiejszy dzień piękny cyctat o przyjaźni i miłości:
 "Prawdziwa przyjaźń jest trwała aż do końca, niezłomna i niezachwiana, gdyż znajduje oparcie w dogłębnym zaufaniu wajemnym. Urzeczywistnia się w niej owo znane powiedzenie myślicieli hinduskich: "Ty jesteś ja". Przypominając je, dalecy jesteśmy od szerzenia wiary w jedność powszechną wszystkich istot obdarzonych życiem psychicznym. Stwierdzamy tylko, że między istotami zaprzyjaźnionymi może dojść i dochodzi często do takiego wczucia się wzajemnego w to, co się przeżywa, iż powstaje coś w rodzaju utożsamienia dwóch jaźni. Oto kulminacja przyjaźni.
Można śmiało powiedzieć, że miłość - to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość łączy się z przyjaźnią, powstaje wówczas jedność podwóna i zupełna".
Tadeusz Kotarbiński "Medytacje o życiu godziwym"razem z miką ślemy pozdrowienia ;)